Contact:-9447974300

class 5 Physical Education

1.മനുഷ്യഹൃദയത്തിൽ – – അറകളാണുള്ളത്        4 2. ആരോഗ്യവാനായ ഒരു മനുഷ്യന്റെ സാധാരണ ഹൃദയമിടിപ്പ് ഒരു മിനിറ്റിൽ — ആണ്       72 3. കായിക പ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിനു ശേഷം ഒരാളുടെ പൾസ് —-      കൂടുന്നു 4.  ഒരാളുടെ പരമാവധി ഹൃദയമിടിപ്പ് ലഭിക്കാ...
Read More →